Odense Y’s Men’s Club støtter værdifuldt organisationsarbejde og foreningsprojekter.

Vi har primært fokus på børne- og ungdomsområdet, men alle kan søge.

For at komme i betragtning til økonomisk støtte, skal der indsendes en skriftlig ansøgning pr. mail eller brev.

Ansøgning sendes til:

Odense Y’s Men’s Clubs Præsidium, v. præsident Jens Hauge

E-mail: jhauge@mail.dk              

Postadresse: Overstræde 1A, 5000 Odense C

Telefon: 65 38 35 55  /  40 17 39 40

Ansøgningsfrister:  

1. april  og 1. oktober 

Ansøgningens indhold:

Beskriv gerne lidt om jeres projekt, økonomiske råderum, tidsplan samt kontaktoplysninger

Svar på ansøgning:

Ansøgninger vil blive behandlet af et projektudvalg og efterfølgende af klubbens præsidium, og ansøgere vil få besked straks efter.

Ansøgere, der får bevilget penge, vil få besked snarest derefter.

 

 

Støtteprojekter 2022

Odense og Odins Y's Men's klubber

Vi siger ...