Klubbens formål

Klubben søger i overensstemmelse med

Region Danmarks love at fremme bevægelsens formål ved:

  • at fungere primært som tjenesteklubber for KFUM og KFUK
  • at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde
  • at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubberne altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen
  • at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender
  • at dyrke godt kammeratskab
  • at støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen

Motto:  ”at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”