Klubbens organisering

Klubben ledes af et Præsidium, der består af:

Præsident                           Jens Hauge

Vicepræsident                    Vakant

Sekretær                            Grethe Knudsen

Skatmester                         Per Tvede Larsen

Pastpræsident                    Arne Mørch

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i interne anliggender. Generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af september iht. klubbens love og vedtægter.

Udvalg

Planlægning og praktiske opgaver foregår gennem mindre udvalg. Der nedsættes hvert år nye udvalg og alle medlemmer deltager i mindst et udvalg.