Om os

Odense Y's Men's Club

Klubben blev etableret i 1976. Vi er i øjeblikket 21 medlemmer, som mødes ca. to gange om måneden til klubmøde, hvor der kan være oplysende foredrag, virksomhedsbesøg eller interne drøftelser. Både mænd og kvinder kan være medlemmer af klubben. Vi prioriterer kammeratskab og fællesskab højt i klubben.

Møderne holdes i menighedslokalerne i Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, 5000 Odense C.

Y's Men Region Danmark

Odense Y's Men's Club er en del af Y's Men Region Danmark, hvor der er ca. 3.400 medlemmer i 153 klubber, heraf 26 klubber i Central Østeuropa.

Y's Men's klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde og socialt udviklingsarbejde. Det sker typisk ved at udføre et stykke praktisk arbejde eller i form af økonomiske donationer.

Y's Men International

Y's Region Danmark er en del af Y's Men Internationel. Den internationale Y's Men's bevægelse startede ved, at der i 1922 i Toledo i USA blev lavet en klub af en række medlemmer af det lokale YMCA (KFUM). Klubbens formål var at yde støtte til det lokale KFUM. Da YMCA (KFUM) i USA er kendt som "the Y", og da klubben startede som en klub "of men and for the Y", blev klubben kaldt Y's Men's Club.

Det blev starten på den internationale Y's Men's bevægelse, som nu har hovedkontor i Schweiz, og som omfatter ca. 1.650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer.